بازکردن لوله منحول با واترجت

باز کردن لوله منحول با واترجت

بازکردن لوله منحول با واترجت

لوله بازکنی با واترجت

لوله بازکنی با واترجت یک سبک لوله بازکنی با جریان آب پرفشار می‌باشد. که دستگاه واترجت این امکان را ایجاد می‌کند. این سبک رفع گرفتگی لوله کاملاً مطمعن است  و صدمه ای به لوله فاضلاب نمی‌رساند.

شرکت ما  با مناسب‌ترین قیمت لوله بازکنی با واترجت را انجام می‌دهد. شرکت ما ارائه‌دهنده خدمات لوله بازکنی منهول و کانال های بزرگ میباشد

واترجت چیست؟

واترجت یک دستگاهی برای ایجاد آب پرفشار است. سیستم واترجت از یک پمپ آب قوی و شلنگ فشارقوی به متراژ مختلف درست شده است واترجت انواع مختلفی دارد. ازجمله واترجت صنعتی ، واترجت جهت رفع گرفتگی ها میباشد

کاربرد واترجت در لوله بازکنی

برخی مواقع رسوبات و گرفتگی لوله زیاد است. و همچنین فنر لوله بازکنی و دستگاه لوله بازکنی به‌خوبی قادر به رفع گرفتگی لوله فاضلاب نمی‌باشد.همچنین لوله فاضلاب آشپزخانه‌ها،رسوبات چربی زیادی می‌گیرد. که در چنین مواقعی فقط لوله بازكني با واترجت می‌تواند گرفتگی‌های لوله را رفع کند به همین خاطر در چنین مواقعی، لوله بازکنی با واترجت بسیار خوب عمل میکند

واترجت چگونه لوله فاضلاب را باز می‌کند

واترجت جریان آب پرفشاری را به داخل لوله فاضلاب میفرستد  که سریِ شلنگ دستگاه واترجت به‌طور خاصی طراحی‌شده است. که آب را در جهت های مختلف با فشار زیاد بر دیواره لوله فاضلاب می‌پاشد.جریان آب پرفشار دستگاه، کلیه رسوبات لوله فاضلاب را از بین میبرد  و هر نوع گرفتگی ناشی از رسوبات لوله فاضلاب را برطرف می‌سازد

مزایای لوله بازکنی با واترجت

رسوب‌زدایی لوله فاضلاب از چربی‌ها را انجام میدهد 
برطرف کردن گرفتگی لوله فاضلاب به طور دقیق انجام میدهد
هیچ اسیب و صدمه ای ب لوله فاضلاب نمیرساند 
در لوله بازکنی با واترجت از هیچگونه مواد شیمیایی استفاده نمیشود 

لوله بازکنی با واترجت

درزندگی های امروزه علم وصنعت وتکنولوژی روز به روز درحال به روز شدنو پیشرفت میباشد درگذشته نه چندان دور در کشور ما شبکه فاضلاب به صورت کانال های دست سازاز جنس سفال درست میشد ند وبه بیرون از محوطه ی ساختمان هدایت میشد حتیبااین شیوه آب را را ازسرچشمه به نزدیک خانه ها یا داخل حوض وحیاط منزل هدایت میکردند.وبا ساختن ساختمان دوطبقه وبالاتر دیگر این گزینه کانال های سفالی جواب گو نبوددر نتیجه لوله هایی از جنس سیمان به شبکه ی سیستم آب و فاضلاب ورود پیدا کردتا هم انعطاف هدایت فاضلاب و آب به قسمت های مختلف خانه وساختمان راحت شودوهم جلوگیری از ورود نم ورطوبت به دیواره ها وسقف منزل شود.

لوله بازکنی منهول با واترجت

اما بعد از گذشت زمان از این جنس لوله ها هم فاصله گرفته شد لوله های از جنس چدنو آهن وارد ساختمان سازی شهر سازی شد  که هم فضای کمتری اشغال میکرد وهمدرزمان لوله کشی

ساختمان مفید بود .توضیح  کمی از این قلم جنس ها درباره لوله کشی ساختمان استفاده میشد  برای توضیح گرفتگی لوله و مشکل گرفتگی لوله هدایت شبکه آب و فاضلاب انجام میشددراین شیوه به دلیل آب بند نبودن در سفال ها که از خشت خام یاکوره ایی مورد استفاده بودهدر نتیجه نم و رطوبت بیشتری به بیرون از کانال احداث شده نفوذمیکرد که باعث هدر رفتنآب خوردنی میشد و در لوله های فاضلاب ایجاد بوی نامطبوع در سیستم شبکه های آب فاضلابایجاد کرده ودلیل دیگر آن کانال های فاضلاب به علت استفاده های بهداشتی لجن حاصلبر روی هم انباشته و بدین ترتیب موجب گرفتگی کانال ها میشد.به این دلیل باید دریچه های تعبیه میشد که در صورت لزوم رفع انسداد لوله انجام گیردیا همان لایروبی کانال پس مشکل نگهداری از این سیستم فاضلاب سخت وگرفتگیشبکه فاضلاب زیاد بوده حال اینکه در لوله های سیمانی با شیب بندی خوب تقریبااین قبیل مشکلات در لوله های فاضلاب به طرز چشم گیری کاهش پیدا کرداین لوله های سیمانی نیز به دلیل نداشتن اتصالات خوب ومحکم عایق نبودنآن در برابر رطوبت ونم آب به سادگی مورد شکاف وحتی شکستن آن میشدوهمین موضوع باعت کمتر شدن عمر لوله کشی و در نتیجه گرفتگی های متعدد آنمیشد که رفع گرفتگی لوله ها به دلیلل نداشتن دریچه های بازدید کاری سخت وپر هزینه میشد

بازکردن لوله منحول با واترجت

Scroll Up