Day: 2017-11-16

شهران

تخلیه چاه شهران تخلیه چاه شهران √_لوله بازکنی .  با دستگاه ژنراتور و فنر و یا پمپ تراکم هوا و آب بدون خرابی در لوله بازکنی .√_تخلیه چاه در  با تانکر 12000 و 6000 لیتری با پمپ لجن کش تخلیه چاه شهران – تخلیه چاه شهران – تخلیه چاه شهران – تخلیه چاه شهران √_حفاری انواع چاه ( آب , ارت , فاضلاب […]

Scroll Up