بازکردن لوله درتهران

باز کردن لوله در تهران

باز کردن لوله در تهران باز کردن لوله به عملی  گفته می شود، که در هنگام گرفتگی لوله های فاضلاب با استفاده از یک دستگاه ژنراتوری که معمولا با دینام کار می کند که به برق وصل می شود، یک فنر لوله ای  بسته به متراژ لوله فاضلابی که با هر نوع گرفتگی مثل  از […]

Scroll Up