بازکردن چاه

باز کردن چاه توالت

باز کردن لوله توالت با فنر تلمبه دستی معمولا در کنار توالت ها قرار داده می شود تا در مواقع ضروری بتوان از آن استفاده کرد. اگر چاه توالت گرفته تلمبه را پیدا کنید. ممکن است لاستیک تلمبه بر اثر استفاده نشدن سفت شده باشد که در این صورت باید روی آن آب گرم برزید […]

Scroll Up