تخلیه و لایروبی چاه

تخلیه و لایروبی چاه

لایروبی چاه چیست به خارج کردن خاک، سنگ و مواد جامد از چاه که باعث گرفتگی چاه و در نتیجه باعث پر شدن اون میشه، لایروبی چاه گفته میشود چه زمانی به لایروبی چاه نیاز داریم پر شدن چاه نشانه هایی  دارد مثل بوی بد  فاضلاب، باز نشدن توالت، بالا اومدن آب توالت، وجود حشراتی […]

Scroll Up