تشخیص ترکیدگی لوله

تشخیص ترکیدگی لوله

روش های جدید و بروز تشخیص ترکیدگی لوله امروزه به جای استفاده از روش های سنتی که گاهی برای کشف ترک های لوله موجب تخریب بافت می شوند، از دستگاه های پیشرفته استفاده می شود. این دستگاه ها، با ارسال امواج صوتی و ثبت بازتاب آنها، می توانند محل دقیق ترک ها و نشتی های […]

Scroll Up