توصیه هایی برای استفاده از کولر آبی

توصیه هایی برای استفاده از کولر آبی

توصیه هایی برای استفاده از کولر آبی     سازمان ملی استاندارد ایران امروز به مصرف کنندگان توصیه کرد هنگام تهیه و نصب کولرهای آبی به ضرورت استفاده از کلید عمل کننده با جریان نشت (کلید محافظ جان) و کلید قطع 2قطب دستگاه توجه کنند. همچنین باید برای هر گونه تعمیر ضروری کولرهای مورد استفاده، […]

Scroll Up