خدمات چاه فاضلاب

خدمات چاه فاضلاب

خدمات چاه فاضلاب چاه فاضلاب که در اکثر ساختمان ها و منزل ها وجود دارد از نوع جذبی هستند. یعنی نیازمند زمینی با جنس خاک مناسب برای دفع آب و فاضلاب هستند. آب و فاضلاب داخل چاه باید توسط زمین جذب شود تا چاه کاربرد قابل انتظار را داشته باشد. اگر جنس زمین و خاک […]

Scroll Up