لوله

دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله

دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آب یا نشت یاب لوله آب چیست؟ این دستگاه صدای حاصل از جریان آب که هنگام شکستگی یا ترکیدگی لوله آب ایجاد میشود را با استفاده از گیرنده ای که روی سطح (مثلا کف حمام یا…) قرار می گیرد تشخیص داده و به ما کمک میکند که […]

Scroll Up